renado VVI
ga direct naar:

Nieuws

Sportief samenwerkingsverband met SC Heerenveen voor een jaar verlengd! 26-09-2018

 Beste RVC-leden en/of ouders-verzorgers,

 
Zoals jullie mogelijk weten heeft Renado een Sportief Samenwerkingsverband met SC Heerenveen (aangeboden door De Bios Drachten). Dit Sportief Partnership is met een jaar verlengd en kent allerlei acties die voor de leden van Renado en RVC/Langweer (hierna alleen RVC genoemd) maar ook in een aantal gevallen voor ouders (kaartverkoop) gelden.
De bekendste zijn de voetbaldagen (Clinic na het seizoen in juni), de kaartverkoopacties voor wedstrijden van SC Heerenveen, thema-avonden gekoppeld aan een wedstrijd voor vrijwilligers, trainers/leiders en bestuur, vrijwilligersavonden, Kidsclubs en het beschikken over 5 seizoenkaarten (willekeurig te gebruiken) etc.
Ook voor het seizoen 2018-2019 staan er weer mooie acties op het programma. In bijgaande folder zien jullie bijvoorbeeld welke kaartverkoopacties er zijn (10 euro per kaart waarvan 2 euro naar Renado en dus ook naar de RVC gaan). 
Daaronder staan de themabijeenkomsten die gehouden worden en die gekoppeld zijn aan een wedstrijd. Samen met de besturen van Renado en RVC worden leden benaderd voor deze bijeenkomsten. Dat geldt ook voor de seizoenkaarten. Deze kunnen ingezet worden voor alle leden. 
Nieuwe acties zijn de sponsorloop en sponsoractie. Deze sponsorloop wordt in het voorjaar georganiseerd en geldt voor de jeugd tot 13 jaar en vindt plaats in en rond het Abe Lenstrastadion. Hierover volgt t.z.t. meer bericht maar dit belooft een leuk spektakel te worden voor de jeugd.
Daarnaast worden er kortingsboekjes (sponsoractie) voor winkels en ondernemers in de regio gemaakt door de organisatie van het Clubplan. Deze boekjes worden aangeboden voor 5 euro en zullen met name verkocht worden door de oudere jeugd.
Samen met de besturen van Renado en RVC kijkt de commissie naar de uitwerking van deze acties en worden de leden op de hoogte gehouden door webSites, Facebook en mailing. Voor diverse acties zullen de leden direct via de mail worden benaderd door het Clubplan. 
 
Doelstelling van dit alles is om gezamenlijk een spaarpot te maken die SC Heerenveen voor ons vult. Per verkochte kaart 2 euro, elke verlenging van een seizoenkaart 15 euro (Seizoen kaart code doorgeven), opbrengst sponsorloop 80% van de inzet, verkoop boekjes 85% van de opbrengst (minus kosten drukken), lidmaatschap Kidsclub 5 euro per lidmaatschap. Er is dus veel geld te verdienen voor onze club en dat komt voor een zeer groot deel ten goede aan de jeugd. Ook wordt er weer een voetbaldag georganiseerd en wordt een jeugdlid benaderd op 16 december bij Heerenveen-Utrecht mee te lopen in de line-up.
Tot slot zullen jeugdleden die volgens het clubplan zeer goed gepresteerd hebben, aan het eind van het seizoen gehuldigd worden.
 
Zoals gezegd worden de leden op de hoogte gehouden op verschillende manieren. Maar ook de leiders en trainers zijn op de hoogte (krijgen een uitgebreide folder). Tevens kunnen leden voor vragen terecht bij de pr-commissie van de RVC en Johan Potma (Ambassadeur van het Sportief Partnership en bestuurslid Renado).
Daarnaast is er een specifieke commissie (Sportief Partnership) die bestaat uit:
Johan Potma, J.J.Potma@gmail.com, tel.nr.0653259302
Griet Jonkman, g.jonkman@biosdrachten.nl, telnr.0652134025
Adrie Leeuwendal, adrie@leeuwendal.com, telnr. 0637272249
De laatste is met name aanspreekpunt voor alle leden v.w.b. het sportief Partnership.
 
Clubplan_20182019.JPG
 
Terug