renado VVI
ga direct naar:

Nieuws

Sportief partnership met Heerenveen 19-11-2018

RVC-leden, teamleiders en ouders/verzorgers.

 
Zoals jullie inmiddels via de info over het sportief partnership met Heerenveen weten,
komen er dit seizoen acties met als doel geld te verdienen voor Renado en RVC.
 
Er staan 2 acties op stapel. De eerste vindt plaats in de eerste 2 weken van december. Dan
komen er boekjes met kortingsbonnen en/of acties van sponsoren uit Sint Nyk en omstreken
die verkocht gaan worden door de jeugdleden vanaf 13 jaar. Deze boekjes kosten 5 euro
waarvan 4,25 euro voor de club is.
 
Ook van de senioren wordt in de verkoop een inspanning verwacht maar dat loopt even via
Renado zelf.
 
De verkoop van 5 boekjes in minimaal en het staat de jeugdleden vrij er veel meer te
verkopen. Er zijn in totaal 1.000 stuks die we kunnen verkopen en een simpel
rekensommetje met de opbrengst per stuk boven laat zien dat er dus veel te verdienen valt!
We gaan er dan ook vanuit dat de jeugdleden dit even gewoon doen en zelfs meer dan dat
doen. Immers, een groot gedeelte van de opbrengst is voor materialen etc. voor de jeugd
bestemd!
 
Het RVC-bestuur doet een extra beroep op de leiders om dit goed met de jeugd te
bespreken en vraagt de ouders natuurlijk ook om mee te werken aan deze actie.
 
In het voorjaar wordt er nog een actie georganiseerd. Dit zal een sponsorloop zijn rond en/of
in het Abe Lenstrastadion!! Met mooie prijzen door SC Heerenveen beschikbaar gesteld.
 
Dit geldt dus voor de overige jeugdleden tot 13 jaar. Het principe zal zijn dat ouders, familie,
vrienden en buren verzocht worden door de spelertjes een bedrag per rondje of voor de
hele loop te vragen. Hierover worden de jeugdleden en ouders/verzorgers geïnformeerd als
er meer bekend is.
 
Het sportief partnership is niet alleen maar een geldverdienmodel. Het biedt meer. Zoals al
eerder aangegeven levert het een voetbaldag, (Clinic) een leeravond voor trainers (door SC
Heerenveen medewerkers), zijn er informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers, trainers en
bestuursleden en tevens een soort masterclass (wordt nog ingevuld) in het stadion met een
wedstrijd en last but not least, de mogelijkheid van een lidmaatschap van de Kidsclub SC
Heerenveen.
 
Daarnaast kunnen via de website kaarten gekocht worden van een aantal wedstrijden tegen
een prijs van 10 euro (Utrecht, PSV en NAC). Renado/RVC krijgt ook daarvan weer een
gedeelte.
 
Ook zijn er voor alle wedstrijden 5 seizoenkaarten beschikbaar die voor elke wedstrijd weer
apart beschikbaar worden gesteld aan leden die zich verdienstelijk maken of die het als prijs
winnen bij het draaiend Rad.
 
Goed om te weten dat de BIOS Drachten dit mogelijk maakt!
 
Bestuur RVC/PR-commissie.
Terug