renado VVI
ga direct naar:

Social Media

Gedragsregels RVC omtrent social media en gedrag rond het voetbalveld

De laatste jaren is het gebruik van social media, zoals facebook, hyves en twitter enorm toegenomen. Dit heeft veel positieve kanten. Er worden contacten onderhouden die anders zouden verwateren en informatie kan snel en gemakkelijk worden gedeeld.

Helaas komen er ook negatieve kanten naar voren. Er kunnen snel negatieve zaken, wel of niet anoniem, rond gestuurd worden die mensen kunnen beschadigen. Hier zijn recent diverse voorbeelden van in het nieuws geweest.

Ook is recent gebleken dat er soms helaas fysiek geweld wordt gebruikt tegen de arbitrage of tegenstanders.

Het bestuur van RVC wil voorkomen dat dit ook bij onze vereniging gebeurd en heeft daarom de volgende gedragsregels opgesteld:

- Kritiek op leiding, medespelers en bestuur is natuurlijk toegestaan, maar alleen als het persoonlijk wordt medegedeeld en met een positieve grondhouding is. De insteek moet zijn dat we elkaar beter willen maken.

- Kritiek op tegenstanders, scheids- en grensrechters via social media wordt niet toegestaan, hoe begrijpelijk het soms ook kan zijn. Om te kunnen voetballen heb je ze allemaal nodig en bij constatering hiervan zal het bestuur gepaste maatregelen nemen.

- Bij verbaal geweld ten opzichte van (mede ) spelers, leiding, arbitrage of supporters zullen diegene die zich daar als lid of vrijwilliger van onze vereniging schuldig aan maken worden aangesproken door het bestuur en zullen er eveneens passende maatregelen volgen.

- Fysiek geweld ten opzichte van medespelers, tegenstanders of arbitrage wordt niet getolereerd en heeft tot gevolg dat desbetreffend lid wordt geroyeerd.

Wij als bestuur gaan uit van het positieve en willen als een goede, maar zeker ook sportieve vereniging bekend staan. Daar kunnen we met elkaar voor zorgen en moeten we elkaar op durven aanspreken. Wij gaan er vanuit dat een ieder bovenstaande regels als volstrekt normaal en daardoor eigenlijk overbodig beschouwd. Wij wensen een ieder veel plezier, succes maar vooral ook sportiviteit bij ons mooie voetbalspel.

 

 

 

Bestuur RVC