renado VVI
ga direct naar:

Technisch jeugdplan

Technisch beleid jeugd RVC 

 
De combi RVC (Renado VVI combinatie) heeft veel jeugd, met als gevolg veel mogelijkheden.
Momenteel halen we hier te weinig rendement uit en de jeugdteams spelen vaak nog op een
te laag niveau. Met dit gegeven zijn wij als bestuur van de combi RVC aan de slag gegaan.
 
In het voorjaar van 2012 is er een eerste aanzet gedaan tot het opzetten van een jeugdplan.
De doelstelling van dit jeugdplan is: ‘De juiste voorwaarden creëren ter verbetering van het
voetballeerproces bij de jeugd , zodat de jeugd, zowel individueel en als team, op een hoger
niveau kan gaan voetballen’. Een goede jeugdopleiding met voetbal op niveau kan leiden tot
aantrekkingskracht op de jeugd van de combi RVC (ledenaanwas) en behoudt van eigen
talent. Dit is belangrijk voor latere doorstroming naar de senioren.
 
Wij hebben ook als doel de drie P's te stimuleren. Bij recreatief spel hoort Plezier en bij het
prestatieve spel natuurlijk Prestatie, maar ook Presentatie (van team en persoon) is
belangrijk. Daarom staat de optimale ontplooiing en ontwikkeling van de jeugdspelers
centraal. Natuurlijk rekening houdend met leeftijd, belasting, aanleg, vaardigheid, interesse
en ambitie, plus de persoonlijke omstandigheden.
 
Dit jeugdbeleidsplan is een eerste aanzet, om trainers en jeugdleiders een “leidraad” of
houvast te geven op het moment dat zij training of leiding gaan geven aan een groep
jeugdspelers.
 
Klik hier voor het volledige technische beleidsplan voor de jeugd van RVC.