renado VVI
ga direct naar:

Spelregelbewijs JO17/MO17

 

Vanaf afgelopen seizoen 2014/’15 zijn tweedejaars JO17/MO17-junioren verplicht een spelregelbewijs te halen. Zonder spelregelbewijs mag je volgende seizoen niet voetballen!

De spelers die het betreft hebben in de herfst vakantie allemaal een brief van de KNVB gehad.

De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd halen van het bewijs. Op de website www.voetbalmasterz.nl staan verschillende toetsen en oefenmateriaal voor de voetballers.

Meest gestelde vragen over invoering Spelregelbewijs.

Waarom een spelregelbewijs?
Een spelregelbewijs maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – beslissingen van de scheidsrechter. Daarnaast zorgt het kennen van de regels voor een sportiever spel, waarbij het juist toepassen van de regels ook nog eens zorgt dat je als team meer kans maakt om te winnen.

Waarom JO17/MO17 junioren? 
Het leren kennen en toepassen van de regels begint eigenlijk al vanaf het moment dat de allerkleinsten op voetbal gaan. Het spelregelbewijs voor JO17/MO17junioren is hierbij het eindpunt, maar is daarnaast ook een start voor een leven lang plezierig voetballen.
De website www.voetbalmasterz.nl met aantrekkelijke beelden en begrijpelijke taal, is natuurlijk ook te gebruiken voor jongere kinderen. Trainers en begeleiders kunnen zo ook alvast jongere leden van de vereniging bekendmaken met de spelregels. Zodra zij dan tweedejaars JO17/MO17 junioren zijn, volgt de vertaling naar de praktijk: hoe kun je door het toepassen van de regels meer wedstrijden winnen? Een mooie aanloop naar het spelregelbewijs, waarmee ook de jeugdige leden kunnen laten zien dat het échte voetballers zijn die de regels kennen!

Welke spelregels komen aan bod en waarom?
De toets vragen zijn gericht op 20 spelsituaties. Uit onderzoek onder scheidsrechters en coaches is gebleken dat rond deze situaties de meeste discussie kan ontstaan over de uitleg en toepassing van de spelregels. Dat zijn spelsituaties die iedereen herkent zoals buitenspel en hands, het principe van de terugspeelbal en de voordeelregel. Alle spelsituaties en –regels zijn in heldere taal omschreven en voorzien van beeld- en filmmateriaal.

Wat is het verschil tussen spelsituaties en spelregels?
De spelregel is de theoretische achtergrond, de spelsituatie is de vertaling naar de praktijk. In de spelsituaties zie je voorbeelden van situaties die betrekking hebben op die spelregel.

Moeten de oefentoetsen gemaakt worden voor het spelregelbewijs?
Op www.voetbalmasterz.nl zijn per spelsituatie oefentoetsen te vinden. De oefentoetsen zijn vrij beschikbaar en mag iedereen maken zo vaak hij wil.
Het doorlopen van de oefentoetsen is niet noodzakelijk om het spelregelbewijs te halen. Leden die het spelregelbewijs moeten halen zijn wel verplicht de 5 levels doorlopen. Zie voor informatie hierover vraag 6.

Hoe vaak mogen de levels gemaakt worden?
Leden kunnen de levels zo vaak maken als zij willen of nodig is om de levels af te sluiten met voldoende goede antwoorden.
Bij het eerste level moeten leden vijf van de tien vragen goed hebben om door te gaan naar level 2. Hierin moeten zes van de tien vragen goed zijn, in level 3 zeven van de tien, in level 4 acht en in level 5 uiteindelijk een aantal van negen. Na afloop van ieder level kunnen de deelnemers hun foute antwoorden bekijken en het goede antwoord op de betreffende vraag vinden.

Uit hoeveel vragen bestaat de eindtoets?
De eindtoets bestaat uit 20 vragen waarvan er 16 juist beantwoord moeten worden.

Hoe vaak mag de eindtoets gemaakt worden?
De jongeren hebben drie pogingen om de eindtoets te halen.

Wat te doen als de leden het bewijs niet halen na 3 pogingen?
Als het een lid om welke reden dan ook niet lukt om de toets met voldoende goede antwoorden af te ronden, kunnen vereniging en lid samen bekijken hoe ze ervoor zorgen dat het lid alsnog slaagt vóór het einde van het seizoen. Bijvoorbeeld door samen te kijken naar welke vragen tijdens de vijf levels fout werden beantwoord. Als het betreffende lid er klaar voor is om de eindtoets opnieuw te gaan maken, moet de code opnieuw geactiveerd worden in het clubdashboard op www.voetbalmasterz.nl

Wie is er verantwoordelijk voor dat leden het spelregelbewijs tijdig halen?
De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig halen van het spelregelbewijs. Verenigingen hebben wel een belangrijke taak in het instrueren, informeren en motiveren van de tweedejaars JO17/MO17 junioren. Zij hebben in een enquête aangegeven dat de trainer hiervoor wat hen betreft de meest geschikte persoon is.
Met ingang van 2014/2015 is het halen van een spelregelbewijs voor tweedejaars JO17/MO17 junioren verplicht. De tweedejaars JO17/MO17 junioren moeten de eindtoets voor 1 januari gehaald hebben.

Is het verplicht om het spelregelbewijs te halen?
Het is verplicht om het spelregelbewijs te halen. Als leden het spelregelbewijs niet halen, mogen zij het seizoen daarop niet voetballen. De KNVB beseft heel goed dat het bij dit soort grote en ingrijpende maatregelen van belang is om de voortgang in de gaten te houden en bij te sturen waar dat nodig is. Het doel van het spelregelbewijs is om sportiviteit & respect te bevorderen. De KNVB wil niet onnodig leden verliezen.

Een speler is zijn activatiecode kwijt, wat nu?
De vereniging kan in het clubdashboard altijd een nieuwe activatiecode aanmaken. Gegevens van de spelers gaan in het eerder aangemaakte account niet verloren.

Mochten er vragen zijn hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Namens RVC
Geert Semplonius